Ở chuột Côbay gen A quy định lông...

Quy Luật Di Truyền Ở chuột Côbay, gen A quy định lông đen, gen a quy ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở chuột Côbay, gen A quy định lông đen, gen a quy định lông trắng; B: lông ngắn, b: lông dài. Hai cặp gen này
di truyền độc lập với nhau. Chuột lông đen, dài giao phối với chuột lông trắng, ngắn sinh ra F1 có tỉ lệ 1 đen,
ngắn : 1 trắng, ngắn. Kiểu gen của chuột bố mẹ là
A. Aabb x aaBb
B. Aabb x aaBb
C. Aabb x aaBB
D. Aabb x aaBB.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

p: trắng x đenà 1 đen: 1 trắng, aa x aa
dài x ngắn → 100% ngắn bb x bb
p : aabb x aabb
→ đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP