Có bốn gen E F G H Trong...

Quy Luật Di Truyền Có bốn gen E, F, G, H. Trong biểu đồ dưới đây là...

0
Quy Luật Di Truyền

Có bốn gen E, F, G, H. Trong biểu đồ dưới đây là tần số hoán vị cho mỗi cặp gen

F G H
F 22 17 12
F 5 10
G 5

Trình tự gen trên nhiễm sắc thể là

A. EGFH
B. EGHF
C. EHGF
D. EFGH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tần số hoán vị gen tương đương với khoảng cách giữa các gen.
nên gen xa nhau nhất là e và f
eg + gf = ef → g nằm giữa ef
eh + hf = ef → h nằm giữa ef
eh + gh = eg → h nằm giữa eg
→ đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP