Phép lai thuận nghịch có thể cho kết...

Quy Luật Di Truyền Phép lai thuận nghịch có thể cho kết quả khác nhau...

0
Quy Luật Di Truyền

Phép lai thuận nghịch có thể cho kết quả khác nhau trong các trường hợp nào?
1. Qui luật di truyền phân li

2. Qui luật di truyền phân li độc lập

3. Qui luật di truyền tương tác gen không alen

4. Qui luật di truyền liên kết gen

5. Qui luật di truyền hoán vị gen

6. Qui luật di truyền gen lặn thuộc vùng không tương đồng trên NST X

7. Qui luật di truyền gen thuộc tế bào chất.

A. 2, 4, 6
B. 5, 6, 7
C. 1, 2, 3
D. 4, 5, 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b : 5,6,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP