Một tổ chức sinh học được gọi là...

Di Truyền Người Một tổ chức sinh học được gọi là đơn vị tiến cơ sở kh...

0
Di Truyền Người

Một tổ chức sinh học được gọi là đơn vị tiến cơ sở khi thỏa mãn những điều kiện nào sau đây?

(1) Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian.

(2) Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ.

(3) Tồn tại thực trong tự nhiên.

(4) Có tính toàn vẹn về sinh sản và di truyền.

A. (1), (2), (3) và (4)

B. (2), (3) và (4)

C. (1) và (2)

D. (1), (2) và (3)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(2)( 3)( 4)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP