Câu nào sau đây đúng? A Đột biến...

Tiến Hóa Câu nào sau đây đúng? A. Đột biến là nguồn nguyên liệu thứ c...

0
Tiến Hóa

Câu nào sau đây đúng?

A. Đột biến là nguồn nguyên liệu thứ cấp của CLTN.

B. CLTN là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.

C. Biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu sơ cấp của CLTN.

D. Đột biến không phải là nguồn nguyên liệu của tiến hóa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

b ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP