Một gen cấu trúc của sinh vật nhân...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một gen cấu trúc của sinh vật nhân thực c...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một gen cấu trúc của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá gồm 5 Intron đều bằng
nhau. Các đoạn êxôn có kích thước bằng nhau và dài gấp 3 lần các đoạn
intron.mARN trưởng thành mã hoá chuỗi pôlipeptit gồm 359 axit amin (tính cả
axit amin mở đầu). Chiều dài của vùng mã hoá là :
A 5202 Å.

B 4896 Å.

C 9792 Å.

D 4692 Å .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gen có 5 đoạn intron sẽ có 6 đoạn exon.
chiều dài marn trưởng thành = (359+1) × 3 × 3,4 = 3672å
một exon sẽ có chiều dài : 3672 :6 =612å → chiều dài của intron = 612:3 = 204å .
tổng chiều dài của gen: 204 × 5 + 612× 6 =4692å

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP