Dạng đột biến gen nào sau đây khó...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Dạng đột biến gen nào sau đây khó có cơ h...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Dạng đột biến gen nào sau đây khó có cơ hội biểu hiện kiểu hình nhất?

A Đột biến gen lặn ở giai đoạn tiền phôi.

B Đột biến gen lặn xảy ra trong nguyên phân.

C Đột biến gen lặn ở tế bào sinh dưỡng.

D Đột biến gen lặn khi tạo giao tử.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đột biến gen lặn ở tế bào sinh dưỡng sẽ biểu hiện thể khảm nếu ở trạng
thái đồng hợp lặn
đột biến lặn ở tế bào sinh dưỡng không di truyền qua sinh sản hữu tính
nên dạng đột biến này khó biểu hiện thành kiểu hình hơn so với các đột
biến khác.

đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP