Một đoạn mã gốc của gen có trình...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các n...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:
3’ TAX XXX AAA XGX TTT GGG GXG ATX 5’ Một đột biến thay thế nuclêôtit thứ 13 trên gen là T bằng A. Số axit amin của phân tử prôtêin hoàn chỉnh do gen đột biến mã hóa là:

A 3.

B 5.

C 6.

D 7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đoạn mạch mã gốc sau đột biến là: 3’ tax xxx aaa xgx att ggg gxg atx 5’.
gen đột biến này sẽ tổng hợp ra phân tử marn là: 5' aug ggg uuu gxg uaa xxx xgx uag 3'.
đột biến làm xuất hiện bộ ba uaa làm kết thúc sớm quá trình dịch mã, có 4 bộ ba ở phía trước mã hóa cho 4 axit amin, trong đó axit amin mở đầu sẽ bị cắt bỏ, nên protein hoàn chỉnh sẽ có 3 axit amin. → đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP