Cho các quá trình sau: I Nguyên phân...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Cho các quá trình sau: I. Nguyên phân II ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Cho các quá trình sau:
I. Nguyên phân
II Giảm phân
III. Phân hóa tế bào
IV. Tăng khối lượng và kích thước tế bào
V. Phát sinh hình thái cơ quan
Sự tăng khối lượng và kích thước cơ thể là kết quả của bao nhiêu quá trình trong số những quá trình trên
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

i,iv đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP