Tiến hoá nhỏ là quá trình A biến...

Tiến Hóa Tiến hoá nhỏ là quá trình A. biến đổi vốn gen của quần thể d...

0
Tiến Hóa

Tiến hoá nhỏ là quá trình
A. biến đổi vốn gen của quần thể dẫn tới hình thành loài mới.
B. diễn ra trên phạm vi rộng, trong thời gian dài.
C. phân chia loài thành các nhóm phân loại nhỏ hơn.
D. hình thành các đơn vị phân loại trên loài.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

– tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể).
– sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể đến một lúc làm xuất hiện sự cách li sinh sản với quần thể gốc, hình thành loài mới .
– tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô nhỏ , trong phạm vi một loài .
→ đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP