Ở opêrôn Lac khi môi trường có đường...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở opêrôn Lac, khi môi trường có đường lac...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở opêrôn Lac, khi môi trường có đường lactôzơ thì các gen cấu trúc Z, Y, A tiến hành phiên mã. Nguyên nhân là vì:
A. lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm cho prôtêin ức chế bị bất hoạt.
B. lactôzơ liên kết với vùng vận hành, kích hoạt vùng vận hành.
C. lactôzơ liên kết với enzim ARNpôlimeraza làm kích hoạt enzim này.
D. lactôzơ liên kết với prôtêin điều hoà làm kích hoạt tổng hợp prôtêin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khi môi trường có lactozo: lactose đóng vai trò là chất cảm ứng. chất cảm ứng sẽ liên kết với prôtêin ức chế làm prôtêin ức chế thay đổi cấu hình không gian và trở nên bất hoạt (không hoạt động). prôtêin ức chế không thể bám vào gen chỉ huy o, gen chỉ huy hoạt động bình thường điều khiển z,y,a thực hiện phiên mã và dịch mã tổng hợp nên sản phẩm của cụm gen là lactaza.lactaza được tiết ra sẽ làm nhiệm vụ phân giải lactose trong môi trường.
→ đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP