Có bao nhiêu ví dụ sau đây không...

Sinh Thái Học Có bao nhiêu ví dụ sau đây không gây hại cho các loài t...

0
Sinh Thái Học

Có bao nhiêu ví dụ sau đây không gây hại cho các loài tham gia?
I. Hải quỳ và cua làm tổ chung.
II. Phong lan sống bám trên cây gỗ.
III. Trùng roi sống trong ruột mối.
IV. Giun sống trong ruột lợn.
V. Vi khuẩn lam sống trên bèo hoa dâu.
VI. Nấm, vi khuẩn và tảo đơn bào tạo thành địa y.
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0


(i), (iii), (v) và (vi) là quan hệ cộng sinh; (ii) là quan hệ hội sinh; (iv) là quan hệ kí sinh.
các quan hệ cộng sinh, hội sinh, hợp tác là những mối quan hệ không gây hại cho các loài. à đáp án b (có 5 ví dụ).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP