Khi nói về di truyền liên kết gen...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Khi nói về di truyền liên kết gen và hoán...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Khi nói về di truyền liên kết gen và hoán vị gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
II. Các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càng cao.
III. Số lượng gen nhiều hơn số lượng nhiễm sắc thể nên liên kết gen là phổ biến.
IV. Hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau thì không liên kết với nhau.
V. Số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể đơn có trong tế bào sinh dưỡng.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(ii) sai. vì các cặp gen càng ở xa nhau thì càng dễ trao đổi chéo, do đó tần số hoán vị gen càng cao.
(v) sai. vì số nhóm gen liên kết thường bằng số nhiễm sắc thể đơn có trong giao tử (tế bào đơn bội).

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP