Khi nói về cơ chế điều hòa hoạt...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động của ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi môi trường không có lactôzơ, prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã.
II. Prôtêin ức chế chỉ được tổng hợp khi môi trường không có lactôzơ.
III. Khi môi trường có lactôzơ, một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm bất hoạt protein ức chế.
IV. Prôtêin ức chế chỉ có hoạt tính sinh học khi có tác động của chất cảm ứng ở môi trường.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1 và 3 đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP