Màu lông ở trâu do một gen nằm...

Quy Luật Di Truyền Màu lông ở trâu do một gen nằm trên nhiễm sắc thể ...

0
Quy Luật Di Truyền

Màu lông ở trâu do một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Một trâu đực trắng (1) giao phối với một trâu cái đen (2) đẻ lần thứ nhất một nghé trắng (3), đẻ lần thứ hai một nghé đen (4). Con nghé đen lớn lên giao phối với một trâu đực đen (5) sinh ra một nghé trắng (6). Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Số (4) có kiểu gen dị hợp. II. Các trâu màu đen có kiểu gen giống nhau.
III. Có 3 cá thể thuần chủng. IV. Tất cả các trâu màu trắng đều có kiểu gen dị hợp
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- trước hết, phải xác định xem tính trạng nào trội, tính trạng nào lặn. sau đó mới đi tìm xem những phát biểu nào đúng.
- (4) và (5) đều có lông đen, sinh con số (6) có lông trắng. → lông trắng là tính trạng lặn so với lông đen.
- số (1), (3), (6) có màu trắng → kiểu gen aa.
- số (2), (4), (5) có màu đen nhưng sinh ra con lông trắng nên kiểu gen là aa.
(i), (ii), (iii) đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP