Ở người bệnh phenylkêtô niệu do alen lặn...

Di Truyền Người Ở người, bệnh phenylkêtô niệu do alen lặn nằm trên nh...

0
Di Truyền Người

Ở người, bệnh phenylkêtô niệu do alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Một cặp vợ chồng không bị bệnh nhưng mang alen bệnh. Xác suất sinh con không bị bệnh là bao nhiêu?
A. 50%
B. 25%
C. 75%
D. 100%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cặp vợ chồng không bị bệnh nhưng mang alen bệnh có kiểu gen aa
p: aa x aa → f1: 1aa : 2aa : 1aa → 3/4a- : 1/4aa
→ xác suất sinh con không bị bệnh là: 75% → đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP