Ở vi khuẩn E coli khi nói về...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động c...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động của các gen cấu trúc trong opêrôn Lac, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các gen này có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau.
B. Các gen này có số lần nhân đôi bằng nhau nhưng số lần phiên mã khác nhau
C. Các gen này có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã khác nhau.
D. Các gen này có số lần nhân đôi khác nhau nhưng số lần phiên mã bằng nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- ở vi khuẩn, các gen cấu trúc (z, y, a) trong opêron có số lần nhân đôi bằng nhau. nguyên nhân là vì các gen này nằm cạnh nhau trên một phân tử adn của vi khuẩn. khi phân tử adn này nhân đôi bao nhiêu lần thì tất cả các gen đều nhân đôi bấy nhiêu lần.
- trong hoạt động của opêron lac, khi môi trường có đường lactozơ thì tất cả các gen cấu trúc z, y, a đều tiến hành phiên mã. khi môi trường không có đường lactozơ thì tất cả các gen này đều không phiên mã.
→ đáp án a đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP