Sự phân tầng trong quần xã sinh vật...

Sinh Thái Học Sự phân tầng trong quần xã sinh vật làm giảm nhẹ sự cạn...

0
Sinh Thái Học

Sự phân tầng trong quần xã sinh vật làm giảm nhẹ sự cạnh tranh giữa các loài do
A. tăng khả năng sử dụng nguồn sống của sinh vật.
B. tăng nguồn dinh dưỡng của môi trường sống.
C. sự phân hóa ổ sinh thái của các loài trong quần xã.
D. giảm số lượng cá thể trong quần xã.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP