Giả sử có một chủng vi khuẩn E...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Giả sử có một chủng vi khuẩn E.coli đột b...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Giả sử có một chủng vi khuẩn E.coli đột biến, chủng vi khuẩn này không có khả năng sử dụng đường lactozơ cho quá trình trao đổi chất. Đột biến nào sau đây không phải là nguyên nhân làm xuất hiện chủng vi khuẩn này?
A. Đột biến ở gen cấu trúc Z làm cho phân tử protein do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.
B. Đột biến ở gen cấu trúc A làm cho phân tử protein do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.
C. Đột biến ở vùng khởi động P của opêrôn làm cho các gen trong opêrôn mất khả năng phiên mã.
D. Đột biến ở gen điều hoà R làm cho gen này mất khả năng phiên mã.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- đáp án d. vì khi gen điều hoà bị đột biến làm cho gen này mất khả năng phiên mã thì sẽ không tổng hợp được prôtêin ức chế dẫn tới các gen cấu trúc trong opêron lac liên
tục phiên mã và vi khuẩn sử dụng đường lactozơ cho quá trình trao đổi chất.
- các phương án a, b đều dẫn tới thiếu một loại enzim trong con đường chuyển hoá và sử dụng lactozơ cho nên vi khuẩn e.coli sẽ không có khả năng sử dụng đường lactozơ.
- phương án c không phù hợp. vì nếu các gen cấu trúc của opêron lac bị mất khả năng phiên mã thì sẽ không tổng hợp được enzim nên không thể chuyển hoá lactozơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP