Khi nói về các đặc trưng cơ bản...

Quần Thể Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào ...

0
Quần Thể

Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tỉ lệ đực/cái của các loài luôn là 1/1.
B. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.
C. Khi kích thước quần thể đạt tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
D. Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong tăng trưởng thực tế của quần thể có hình chữ S.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong tăng trưởng thực tế có quần thể hình chữ s.
ý a sai vì tỉ lệ đực cái có rất nhiều khả năng khác nhau, ví dụ như gà, hươu, nai có số lượng cá thể cái nhiều
hơn cá thể đực gấp 2,3 đôi khi tới 10 lần.
ý b sai vì mật độ cá thể của quần thể không ổn định mà thay đổi theo mùa, năm hoặc tùy theo điều kiện môi
trường sống.
ý c sai vì kích thước quần thể tối đa, cạnh tranh sẽ tăng cao, dẫn tới một số cá thể di cư khỏi quần thể và mức
tử vong tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP