Có bao nhiêu tập hợp sinh vật dưới...

Quần Thể Có bao nhiêu tập hợp sinh vật dưới đây là quần thể? (1) Các ...

0
Quần Thể

Có bao nhiêu tập hợp sinh vật dưới đây là quần thể?
(1) Các cá thể cá trắm cỏ trong hồ nước.
(2) Dân cư sống trong một làng ngoại thành Hà Nội.
(3) Thực vật thủy sinh trong một hồ nước.
(4) Một đàn kiến trong một thân cây mục
(5) Thực vật hạt kín trong một khu rừng.
(6) Các cá thể khỉ trong khu bảo tồn.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1) (2) (4) (6) là quần thể đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP