Ở ngô chiều cao do 3 cặp gen...

Quy Luật Di Truyền Ở ngô,chiều cao do 3 cặp gen phân ly độc lập tác đ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở ngô,chiều cao do 3 cặp gen phân ly độc lập tác động cộng gộp (A1,a1,A2,a2,A3,a3),cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm,cây cao nhất cao 210cm.F1 dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau tạo F2. Ở F2, tỷ lệ số cây có chiều cao 170 cm là:

A. 15/64.
B. 3/32.
C. 3/8.
D. 3/4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mỗi gen trội làm cây thấp đi 20cm nên cây cao 170cm có 2 alen trội.

→ tỷ lệ cây cao 170cm là : 6c2/2^{6} =15/64

→ đáp án a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP