Quan hệ trội lặn của các alen ở...

Di Truyền Quần Thể Quan hệ trội, lặn của các alen ở mỗi gen như sau: ...

0
Di Truyền Quần Thể

Quan hệ trội, lặn của các alen ở mỗi gen như sau: gen I có 3 alen gồm: A1=A2> A3 ; gen II có 4 alen gồm:
B1>B2>B3>B4; gen III có 5 alen gồm: C1=C2=C3=C4>C5. Gen I và II cùng nằm trên một cặp NST thường, gen III nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Số kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất có thể có trong quần thể với 3 locus nói trên:
A. 1 560 KG và 88 KH
B. 560 KG và 88 KH
C. 1 560 KG và 176 KH
D. 560 KG và 176 KH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP