Ý nghĩa của hiện tượng đa hiệu là...

Quy Luật Di Truyền Ý nghĩa của hiện tượng đa hiệu là giải thích: A. H...

0
Quy Luật Di Truyền

Ý nghĩa của hiện tượng đa hiệu là giải thích:
A. Hiện tượng biến dị tổ hợp
B. Kết quả của hiện tượng đột biến gen
C. Hiện tượng biến dị tương quan
D. Sự xúc tác qua lại giữa các gen alen để cùng chi phối một thứ tính trạng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hiện tượng đa hiệu: một gen quy định nhiều tính trạng của cơ thể.
hiện tượng đa hiệu giải thích hiện tượng biến dị tương quan.
đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP