Ở 1 loài gen A quy định tính...

Quy Luật Di Truyền Ở 1 loài, gen A quy định tính trạng có vảy, trội h...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở 1 loài, gen A quy định tính trạng có vảy, trội hoàn toàn so với gen a quy định không vảy. Cá không vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền
A. tương tác gen.
B. trội trung gian.
C. trội hoàn toàn.
D. gen đa hiệu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gen a vừa quy đinh có vày vừa quy đinh sức sống tốt hơn của cá
gen a vừa quy đinh cá không vảy vừa quy đinh sức sống yếu hơn của cá
vậy đó là gen đa hiệu 1 gen quy định nhiều tính trạng
đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP