Only one of our gifted students _______ to...

Only one of our gifted students _______ to participate in the final c...

0
Only one of our gifted students _______ to participate in the final competition.
was choosingchosenhas been chosenhave been chosen

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
has been chosen

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP