Phản ứng nào sau đây không đúng?...

Phản ứng nào sau đây không đúng?

0
Phản ứng nào sau đây không đúng?
P2O5 + 3H2O \[\xrightarrow{{}}\] 2H3PO4.4NH3 + 3O2 \[\xrightarrow{{{t^0}}}\] 2N2 + 6H2O.NaHCO3 \[\xrightarrow{{{t^0}}}\] NaOH + CO2.2NaOH + Si + H2O \[\xrightarrow{{{t^0}}}\] Na2SiO3 + 2H2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
NaHCO3 \[\xrightarrow{{{t^0}}}\] NaOH + CO2.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP