Cho m gam Fe vào dung dịch chứa...

Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sa...

0
Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,4m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với :
9,05,646,129,5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Trường hợp 1: Nếu Cu2+ bị đẩy ra hết

→ Dung dịch chứa $Fe{{(N{{O}_{3}})}_{2}}:0,25(mol)$ (Vô lý)

Trường hợp 2: Nếu Cu2+ bị đẩy ra một phần

→ nFe > 0,15 → 5,4m là Cu và Ag sẽ lớn hơn 45,36 (vô lý)

Trường hợp 3: Cu2+ chưa bị đẩy ra → chất rắn chỉ là Ag.


Vậy Ag đã bị đẩy ra hết: 5,4m = 0,3.108 → m = 6 (gam)
6,12

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP