Hỗn hợp X gồm Gly và Ala Người...

Hỗn hợp X gồm Gly và Ala. Người ta lấy m gam X cho tác dụng với lượng...

0
Hỗn hợp X gồm Gly và Ala. Người ta lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ KOH thu được 13,13 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, cũng từ lượng X trên ở điều kiện thích hợp người ta điều chế được hỗn hợp Y chỉ gồm hỗn hợp các peptit có tổng khối lượng m’ gam và nước. Đốt cháy hoàn toàn m’ gam hỗn hợp peptit trên cần 7,224 lít khí O2 (đktc) . Giá trị đúng của m gần nhất với :
7 8 9 10

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phần lời giải bài này, Admin sẽ sử dụng phương pháp Hoán Đổi Lượng Chất. Các em có thể xem lại phần “Phương pháp Hoán Đổi Lượng Chất – Công cụ chuyên giải bài tập peptit, este” mà trang có đăng.

Một bài toán rt hay ca Hoán Đổi Lượng Cht. Không biết Y là gì, không biết CTPT vn có thể làm được. Cùng xem……….nào!!

Đặt số mol của Gly và Ala lần lượt là x, y mol

+Khi X tác dụng với KOH, sau phản ứng thu được hỗn hợp muối là: C2H4NO2K: x mol và C3H6NO2K: y mol

_Khối lượng muối: 113x + 127y = 13,13 (1)

Hoán đổi lượng chất Y thành hỗn hợp gồm: Gly: x mol, Ala: y mol và H2O (số mol được bảo toàn)

+Đốt cháy hỗn hợp Y:

\[{{C}_{2}}{{H}_{5}}N{{O}_{2}}+\frac{9}{4}{{O}_{2}}\to 2C{{O}_{2}}+\frac{5}{2}{{H}_{2}}O+\frac{1}{2}{{N}_{2}}\]

\[{{C}_{3}}{{H}_{7}}N{{O}_{2}}+\frac{15}{4}{{O}_{2}}\to 3C{{O}_{2}}+\frac{7}{2}{{H}_{2}}O+\frac{1}{2}{{N}_{2}}\]

+Số mol O2 cần để đốt cháy hết hỗn hợp là: \[\frac{9}{4}x+\frac{15}{4}y=0,3225\](2)

Từ (1) và (2): x=0,06 mol và y=0,05 mol

Vậy mX=75.0,06 + 89.0,05 = 8,95 gam. Chọn C
9

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP