Dung dịch X được tạo ra từ 2...

Dung dịch X được tạo ra từ 2 muối gồm có các ion: \[A{l^{ + 3}},F{e^{...

0
Dung dịch X được tạo ra từ 2 muối gồm có các ion: \[A{l^{ + 3}},F{e^{ + 2}},SO{}_4^{2 - },C{l^ - }\]. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 6,46 gam kết tủa. Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NH3 dư, thu lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 2,11 gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong dung dịch X gần nhất có thể là:
17,5 gam. 5,96 gam. 3,475 gam 8,75 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Gọi x,y,z lần lượt là số mol của \[A{{l}^{+3}},F{{e}^{+2}},SO{}_{4}^{2-},C{{l}^{-}}\]trong dung dịch X.

Từ đó ta có: \[{{n}_{C{{l}^{-}}}}=3x+2y-2z\]

+Phần 1: Khối lượng kết tủa là: 90y+233z=6,46.2=12,92

+Nung phần 2 ta thu được: 51x+80y=2,11.2=4,22

Mà theo giả sử thì: m = 162,5x+127y+25z

\[\to 7,58\text{ }<\text{ }m\text{ }<\text{ }14,83\to \] Chọn D

8,75 gam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP