Hòa tan hoàn toàn 7 59 gam hỗn...

Hòa tan hoàn toàn 7,59 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong...

0
Hòa tan hoàn toàn 7,59 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu được V lít (đktc) hỗn hợp Y khí có tỉ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Z có nồng độ 51,449%. Cô cạn Z thu được 25,56 gam muối. Giá trị của V là:
0,6721,3440,8960,784

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
\[{{m}_{N{{a}_{2}}S{{O}_{4}}}}=\text{ }25.56\text{ }gam\text{ }=>\text{ }{{n}_{N{{a}_{2}}S{{O}_{4}}}}=\text{ }0.18\]
Bảo toàn khối lượng ta có: \[7.59 + {\text{ }}\frac{{0,18.98}}{{40\% }} = {\text{ }}{m_{(k)}} + {\text{ }}49,68\]
\[\Rightarrow {{m}_{(k)}}=2,01\Rightarrow {{n}_{(k)}}=0,06\Rightarrow V=1,344(l)\]
Chọn B.
1,344

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP