Cho các thí nghiệm sau: a Cho a...

Cho các thí nghiệm sau: (a). Cho a mol bột Fe vào dung dịch chứa a m...

0
Cho các thí nghiệm sau:

(a). Cho a mol bột Fe vào dung dịch chứa a mol AgNO3 và a mol Fe(NO3)3.

(b). Cho dung dịch chứa a mol K2Cr2O7 vào dung dịch chứa a mol NaOH.

(c). Cho dung dịch chứa a mol NaHSO4 vào dung dịch chứa a mol BaCl2.

(d). Cho dung dịch chứa a mol KOH vào dung dịch chứa a mol NaH2PO4.

(e). Cho a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 1,5a mol KOH.

(f). Cho dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 2a mol KAlO2.

(g). Cho a mol Fe(OH)2 vào dung dịch chứa a mol H2SO4 loãng.

(h). Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol BaCl2 và a mol NaHCO3.
Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai chất tan sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn là
5.6.7.4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
5.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP