Phát biểu nào sau đây là không đúng?...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hiệ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng được tạo ra từ hai tâm sóng có các đặc điểm sau:

A. cùng tần số, cùng pha.

B. cùng tần số, ngược pha.

C. cùng tần số, lệch pha nhau một góc không đổi.

D. cùng biên độ, cùng pha.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D. Hướng dẫn: Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng được tạo ra từ hai tâm sóng có cùng tần số, cùng pha hoặc lệch pha một góc không đổi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP