Phong cách ngôn ngữ hành chính - Soạn...

Phong cách ngôn ngữ hành chính - Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành ch...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH

1. Văn bản hành chính

Các loại văn bản hành chỉnh phổ biến là:

 • Nghị định, thông tư, thông cáo, quyết định
 • Báo cáo, biên bản
 • Đơn, bản khai (khai sinh, lí lịch), bằng cấp, chứng nhận, bản xác nhận.

2. Ngôn ngữ hành chính

 • Về cách trình bày: theo một kết cấu thống nhất thường có 3 phần
 • Về từ ngữ: lớp từ ngữ hành chính được dùng với tần số cao (căn cứ, được sự ủy nhiệm của..., tại công văn số..., nay quyết định, chịu quyết định, chịu trách nhiệm thi hành, có hiệu lực từ ngày, xin cam đoan...
 • Về kiểu câu: Văn bản dài nhưng chĩ là kết cấu một câu. Một ý quịỊ trọng thường được tách ra và xuống dòng, viết hoa đầu dòng

II ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH

1. Tính khuôn mẫu

Kết cấu văn bản thống nhất, thường có 3 phần: phần đầu, phần chính , phần cuối.

2. Tính minh xác

 • Một từ chỉ có một nghĩa, mỗi câu chỉ có một ý. Không dùng tu từ hàm ý.
 • Không được xóa bỏ, sửa chữa.
 • Tính công vụ
 • Hạn chế về biểu cảm.

LUYỆN TẬP

• Bài tập 1

Có thể kể đến: Giấy khai sinh, Đơn xin phép, Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bản lí lịch, Đơn xin vào Đoàn.

• Bài tập 2

Kết cấu của Quyết định đã nêu có ba phần đúng như khuôn mẫu chung. Có sử dụng nhiều từ ngữ hành chính: quyết định, ban hành, căn cứ, lề định, quyền hạn, trách nhiệm, quản lí nhà nước, chỉ thị, hiệu lục, dẫn, thi hành...

- Ngắt dòng, ngắt ý và đánh số rất rõ ràng, mạch lạc, đầy tính khoa học. Mặc dù các ý đó có thí viết thành câu dài

• Bài tập 3

Khi ghi biên bán cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính, cần chú ý những nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tên biên bản
 • Địa điểm, thời gian họp
 • Thành phần cuộc họp
 • Nội dung cuộc họp: Người điều hành, người phát biểu, nội dung thào luận, kẽt luận cùa cuộc họp
 • Chù tọa và người ghi biên bán kí tên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP