Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 -...

Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm...

0
Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Támnăm 1945?
Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền.Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng.Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP