Sự kiện nào sau đây gắn liền với...

Sự kiện nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên ...

0
Sự kiện nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923 - 1924?
Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.Viết "Bản án chế độ thực dân Pháp".Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP