“Phong trào Cần Vương mặc dù đã gây...

“Phong trào Cần Vương mặc dù đã gây cho Pháp nhiều thiệt hại, nhưng k...

0
“Phong trào Cần Vương mặc dù đã gây cho Pháp nhiều thiệt hại, nhưng không có đóng góp cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam". Đây là nhận định:
sai, vì đây là phong trào mang tính dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.đúng, vì phong trào cuối cùng bị thất bại, không thể giành lại độc lập cho Việt Nam.sai, vì phong trào đã làm chậm lại quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. đúng, vì phong trào không thể ngăn cản được quá trình bình định Việt Nam của Pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
sai, vì đây là phong trào mang tính dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP