Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh...

Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được ...

0
Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được đánh giá là
một cuộc vận động yêu nước một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. một cuộc cách mạng văn hóa thực sự. một cuộc vận động dân chủ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 11 trang 43 Cách giải:

Phong trào Duy tân là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là cải cách về văn hóa – xã hội, gắn liền với giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của giặc ngoại xâm.

một cuộc vận động yêu nước

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP