Phương pháp đấu tranh được Đảng ta xác...

Phương pháp đấu tranh được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 – 1939...

0
Phương pháp đấu tranh được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh
công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.bí mật và bất hợp pháp.chính trị với đấu tranh vũ trang.công khai và hợp pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP