Quyền nhân thân được hiểu là...

Quyền nhân thân được hiểu là

0
Quyền nhân thân được hiểu là
quyền của những người thân trong gia đình. quyền về tài sản và tinh thần gắn với một người cụ thể, có thể chuyển giao. quyền của các thành viên trong gia đình. là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
quyền của những người thân trong gia đình.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP