Sắp xếp các sự kiện theo trình tự...

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:1.Cao trào kháng Nhật cứu...

0
Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:
1.Cao trào kháng Nhật cứu nước
2.Nhật xâm lược Đông Dương
3.Mặt trận Việt Minh ra đời
4.Nhật đảo chính Pháp.
3 – 4 – 2 – 1. 4 – 1- 3 – 22 – 3 – 4 – 11 – 3 – 2 – 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp : sắp xếp

Cách giải:

1.Cao trào kháng Nhật cứu nước (tháng 3 đến giữa tháng 8-1945)

2.Nhật xâm lược Đông Dương (9-1940)

3.Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941)

4.Nhật đảo chính Pháp. (9-3-1945)
2 – 3 – 4 – 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP