Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Liên...

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô bắt tay vào khôi phục kinh ...

0
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô bắt tay vào khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh
là nước thắng trận, thu nhiều lợi nhuận từ thành quả của Hội nghị Ianta. Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp vẫn là đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau. đất nước chịu nhiều tổn thất về người và của, khó khăn về nhiều mặt. được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong nước và thế giới.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đất nước chịu nhiều tổn thất về người và của, khó khăn về nhiều mặt.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP