Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết...

Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, nhân dân Campuc...

0
Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, nhân dân Campuchia đã tiến hành nhiệm vụ
tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc tiếp tục đấu tranh chống lại lực lượng Pônpốt- Iêngxari phản động bước đầu tiến lên xây dựng chế độ xã hội mới liên kết, hợp tác với lực lượng Pônpốt

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tiếp tục đấu tranh chống lại lực lượng Pônpốt- Iêngxari phản động

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP