She didn’t enjoy her first year at college...

She didn’t enjoy her first year at college because she failed to ____...

0
She didn’t enjoy her first year at college because she failed to ______ her new friends.
come in forlook down ongo down withget on with

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
get on with

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP