Cho các chất sau: saccarozo glucozo etyl fomat...

Cho các chất sau: saccarozo, glucozo, etyl fomat, xenlulozo, fructozo...

0
Cho các chất sau: saccarozo, glucozo, etyl fomat, xenlulozo, fructozo, tripanmitin, số chất tham gia phản ứng thủy phân là
5.4.3.2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP