Cho m gam hỗn hợp X gồm glucozo...

Cho m gam hỗn hợp X gồm glucozo và fructozo phản ứng hoàn toàn với lư...

0
Cho m gam hỗn hợp X gồm glucozo và fructozo phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 32,4 gam Ag. Giá trị của m là
13,5.24,3.54,0.27,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
27,0.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP