Đốt cháy hoàn toàn cacbohidrat nào sau đây...

Đốt cháy hoàn toàn cacbohidrat nào sau đây thu được số mol CO2 bằng s...

0
Đốt cháy hoàn toàn cacbohidrat nào sau đây thu được số mol CO2 bằng số mol H2O?
Amilopeptin.Saccarozo.Glucozo.Xenlulozo.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Glucozo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP