Tristearin tác dụng với chất hoặc dung dịch...

Tristearin tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây ?

0
Tristearin tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây ?
H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).Kim loại KCu(OH)2 (ở điều kiện thường).Brom.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Tristearin là một este Tristearin có phản ứng thủy phân Chọn A
H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP