Cho ancol etylic tác dụng với axit đon...

Cho ancol etylic tác dụng với axit đon chức X, thu được este Y. Trong...

0
Cho ancol etylic tác dụng với axit đon chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 36,36 % về khối lượng. Công thức của Y là
C2H3COOCH3.CH3COOC2H5.C2H5COOC2H5.C2H5COOC2H3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CH3COOC2H5.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP