Saccarozo và glucozo đều có phản ứng...

Saccarozo và glucozo đều có phản ứng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Saccarozo trong CTCT có 8 nhóm OH và glucozo có 5 nhóm OH.

Saccarozo và glucozo đều hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Chọn C

với Cu(OH)2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP